DOPUNA DNEVNOG REDA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE I MATERIJAL PO DOPUNJENOM DNEVNOM REDU.

DOPUNA DNEVNOG REDA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE I MATERIJAL PO DOPUNJENOM DNEVNOM REDU.

Formular za glasanje u odsustvu

Odluka broj 123 Odluka o usvajanju predloga za dopunu dnevnog reda

Odluka broj 124 Obaveštenje akcionarima o načinu utvrđivanja cene akcija

Odluka broj 125 o utvrđivanje predloga odluka Skupštine

Predlog odluke skupštine broj 133 – 1 o usvajanju dnevnog reda

Predlog odluka skupštine broj 136 o prinudnom otkupu akcija

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2012.GODINU

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2012.GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2013.GODINU

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013.GODINU

IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2014.GODINU

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2014.GODINU

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.