Sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara, promena pravne forme, osnivačkog akta i obaveštenje poverilaca

Sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara, promena pravne forme, osnivačkog akta i obaveštenje poverilaca

 

Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme

Obaveštenje poveriocima o sprovođenju postupka promene pravne forme

Odluka o sazivanju skupštine

Odluka o utvrđivanju predloga odluka skupštine

Predlog odluke o izmeni osnivačkog akta

Predlog odluke o prestanku rada organa Društva uz imenovanje direktora društva

Predlog odluke o promeni pravne forme

Predlog odluke skupštine broj 147 – Usvajanje izveštaja o potrebi promene pravne forme

Predlog odluke Skupštine broj 148 o povlacenju sa organizovanog trzista PZPP

Predlog odluke Skupštine broj 149 o Prestanku javnog društva

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.