Informacije

Sazivanje vanredne sednice skupštine akcionara, promena pravne forme, osnivačkog akta i obaveštenje poverilaca

  Izveštaj o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Obaveštenje poveriocima o sprovođenju postupka promene pravne forme Odluka o sazivanju skupštine Odluka o utvrđivanju predloga odluka skupštine Predlog odluke o izmeni osnivačkog akta Predlog odluke o prestanku rada organa Društva uz imenovanje direktora društva Predlog odluke …

SAZIVANJE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ZAKAZANE ZA 11.12.2015. GODINE SA MATERIJALIMA I PREDLOZIMA ODLUKA

FINANSISJKI IZVEŠTAJ ZA 2012.GODINU FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013.GODINU FINANSISJKI IZVEŠTAJ ZA 2014.GODINU Formular za glasanje u odsustvu IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2012.GODINU IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2013.GODINU IZVESTAJ O POSLOVANJU ZA 2014.GODINU Obaveštenje akcionarima o utvrđivanju cene akcija koje su predmet prinudnog otkupa Odluka NO broj …