Aktuelno

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.

Skupština predlog odluke broj 129- o izboru Ovlašćenog revizora za 2015. godinu Skupština predlog odluke broj 128 o raspodeli dobiti Skupština predlog Odluke 127 o usvajanju godišnjeg izveštaja društva za 2014. godinu u skladu sa ZTK Skupština predlog Odluke 126 o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja revizora društva za …

SKUPŠTINA AKCIONARA

Skupstina predlog odluke broj 120- o izboru Ovlascenog revizora za 2014. godinu Skupstina predlog odluke broj 119 o raspodeli dobiti Skupstina predlog odluke broj 115 o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupstine br.14 Skupstina predlog odluke br 118- o usvajanju Finansijskog izvestaja drustva i Izvestaja Revizora Skupstina predlog odluke broj …