Sistem menadžmenta

 

Politika Integrisanog Menadžment Sistema

ISO-9001-2008

ISO 14001 2004

OHSAS 18001 2007

 

Svi zaposleni a prvenstveno rukovodstvo Društva je privrženo ovoj politici kvaliteta, povremeno je preispituje i utvrđuje da li su ostvareni interesi i zadovoljstvo svih strana. Rukovodstvo i ostali zaposleni su dužni da se ponašaju u skladu sa ovom politikom kvaliteta i zaštite i da rade na ostvarivanju ciljeva kvaliteta i zaštite koji iz nje proističu i kojima se politika ostvaruje.