Tag: Sazivanje vanredne skupštine akcionara 2015

Sazivanje vanredne skupštine akcionara 2015

Sazivanje vanredne skupštine akcionara 2015 Formular za glasanje u odsustvu Predlog odluke Skupštine broj 130 o izboru predsednika skupštine Predlog odluke Skupštine broj 131 o imenovanju radnog tela Skupštine – 2015. Predlog odluke Skupštine broj 132 o usvajanju zapisnika broj 16 sa redovne sednice Skupštine skupštine akcionara Predlog …