Tag: SKUPŠTINA AKCIONARA 2015

REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA 2015.

Skupština predlog odluke broj 129- o izboru Ovlašćenog revizora za 2015. godinu Skupština predlog odluke broj 128 o raspodeli dobiti Skupština predlog Odluke 127 o usvajanju godišnjeg izveštaja društva za 2014. godinu u skladu sa ZTK Skupština predlog Odluke 126 o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja revizora društva za …