Author Archives: nenad

SKUPŠTINA AKCIONARA

Skupstina predlog odluke broj 120- o izboru Ovlascenog revizora za 2014. godinu Skupstina predlog odluke broj 119 o raspodeli dobiti Skupstina predlog odluke broj 115 o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupstine br.14 Skupstina predlog odluke br 118- o usvajanju Finansijskog izvestaja drustva i Izvestaja Revizora Skupstina predlog odluke broj …

Oglas za internog revizora

Preduzeće za puteve „Požarevac“ A.D. iz Požarevca, Trg Radomira Vujovića 1/II, raspisuje oglas za prijem u radni odnos: INTERNOG REVIZORA – 1 izvršilac Uslovi koje kandidat mora da ispunjava: visoka stručna sprema – diplomirani ekonomista radno iskustvo na poslovima eksterne revizije finansijskih izveštaja ili interne revizije u trajanju …