Misija

Misija

Svoju misiju PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO ostvaruje svojim stručnim radom i istraživanjem, razvojem i inovacijama u domenu usluga, metoda i postupaka u radnim procesima i poslovanja, sa ciljem zadovoljenja potreba kupaca/korisnika izgrađenih objekata/pruženih usluga, zainteresovanih strana, zaposlenih i kompanije u celini.
Misija PREDUZEĆA ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO utvrđena je i ostvaruje se putem sledećih elemenata:

– Svrha postojanja – zadovoljenje potreba kupaca/korisnika, zaposlenih i kompanije u celini, izgradnjom i održavanjem puteva i putnih objekata;
– Strategija dejstva – agresivan nastup na tržištu koji se obezbeđuje stalnim, sopstvenim razvojem i uvođenjem novih tehnoloških rešenja i savremene opreme u objekte koje kompanija gradi i održava,
– Standardi ponašanja – skup pravila o ponašanju zaposlenih na radu, internoj i eksternoj komunikaciji. Zadovoljenje potreba kupaca/korisnika, zaštita životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, kao i ukupan razvoj preduzeća, od izuzetnog su značaja za kompaniju PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO.
– Pokretačke poluge – visok kvalitet organizacionih i tehničko-tehnoloških osnova koje obezbeđuju potpunu racionalnost svih postupaka i visok kvalitet zaposlenih, zasnovan na moralnim principima koji oslikavaju međusobno uvažavanje i poverenje, pripadnost kolektivu i pojedinačni doprinos ugledu preduzeća.