Asfaltna baza

Asfaltna baza

Delatnost preduzeća obuhvata i proizvodnju asfaltne mase. Asfalt se proizvodi u asfaltnoj bazi, koja se nalazi u Bratincu kod Požarevca, kapaciteta od 130 tona na sat. Kompanija je na prvom mestu u proizvodnji asfalta u Braničevskom i Podunavskom okrugu. PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO stremi ka uvođenju novih tehnologija u masovnoj proizvodnji asfalta, a u planu je i nabavka još jedne asfaltne baze većeg kapaciteta.