Kamenolom i šljunkara

Kamenolom „Kaona“

Površinski kop “Kaona” koji se nalazi u selu Kaona kod Kučeva, je površine cca 16,5 ha, od kojih se cca 3,5 ha nalazi u vlasništvu PREDUZEĆA ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO, a ostali deo površinskog kopa je zakupljen od vlasnika zemljišta na kome je određeno eksploataciono polje. PK Kaona je projektovan sa prosečnim godišnjim kapacitetom od 250.000 tona kamenih agregata, i vekom eksploatacije od 25 godina.

Šljunkara

Organizaciona jedinica Šljunkara ležište „Smolnica“ dobila je dozvolu za izvođenje rudarskih radova 2012. godine.