Sistem menadžmenta

 

Izjava o politici kvaliteta IMS

Izjava o politici kontinuiteta poslovanja

CERT-ISO 9001-PZP POZAREVAC

ISO_14001_2015

ISO_45001_2018

Sertifikat ISO 50001-2011

3272-96 Izjava o polit.kvaliteta,energ.i bezbed.infor.i zaš.živ.sredine

sertifikat ISO 20000-1 engleski

sertifikat ISO 20000-1 srpski

sertifikat ISO 22301 engleski

sertifikat ISO 22301 srpski

sertifikat ISO 20000-1 srpski

sertifikat ISO 22301 engleski

sertifikat ISO 22301 srpski

sertifikat ISO 20000-1 engleski

Svi zaposleni a prvenstveno rukovodstvo Društva je privrženo ovoj politici kvaliteta, povremeno je preispituje i utvrđuje da li su ostvareni interesi i zadovoljstvo svih strana. Rukovodstvo i ostali zaposleni su dužni da se ponašaju u skladu sa ovom politikom kvaliteta i zaštite i da rade na ostvarivanju ciljeva kvaliteta i zaštite koji iz nje proističu i kojima se politika ostvaruje.