REFERENCA

012345678900123456789001234567890+

Kilometara puta

Privredno društvo PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO
0123456789001234567890

Godina iskustva

Privredno društvo PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO
012345678900123456789001234567890+

Zaposlenih

Privredno društvo PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO
012345678900123456789001234567890+

Klijenata u regionu

Privredno društvo PREDUZEĆE ZA PUTEVE POŽAREVAC DOO
Lista najvažnijih realizovanih projekata:
 • Južna obilaznica oko Požarevca
 • M-24
 • Severna obilaznica oko Požarevca
 • M-25
 • M1.10/R100 obilaznica oko Smedereva
 • Petrovac – Melnica R-107
---
 • Regionalni put P-107 Kucajna – Melnica
 • Prilazni put do arheološkog nalazišta Viminacijum
 • Regionalni put P-107 Vrbnica – Orljevo – Popovac
 • Lokalni put za Stamnicu
 • Ulice u Velikoj Plani, Smederevu i Mladenovcu
 • Lokalni putevi na teritoriji Kučeva, Golupca, V. Gradišta i Malog Crnića
Referentna lista završenih objekata:
 • Projekat rehabilitacije puteva i mostova B2, LOT XVII, Rehabilitacija puta M-25.1, deonica Beranje – Požarevac od km 146+733 do km 156+048 9,245 km i sanacija sa proširenjem mostova u Bratincu na km 153+382 i km 153+507 za Investitora JP “Putevi Srbije” (2010. i 2011.)
 • Projekat postrojenja za prečišćavanje vode PPV “Makiš 2” deo izgradnje postrojenja i izgradnja internih saobraćajnica za Investitora Grad Beograd i EBRD (2010.-2014.)
 • Sanacija oštećenja betonskih površina na mostovskim konstrukcijama na teritoriji grada Beograda za Investitora Grad Beograd i Naručioca JKP “Beogradput”(2010. i 2011.)
 • Izrada, montaža, servisiranje i održavanje: čeličnih dilatacionih spojnica, ležišta, slivnika za procednu vodu, ograda, revizionih staza i revizionih kolica na mostovima na teritoriji grada Beograda za Investitora Grad Beograd i Naručioca JKP “Beogradput” (2010.)
 • Sanacija osam klizišta iz projekta CEB 2 – EIB LOAN na teritoriji korisnika Opština Petrovac i Malo Crniće, za Investitora Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije,Monitor na relizaciji projekta “Putevi Srbije” (2012.)
 • Sanacija klizišta izradom zaštitne građevine (baterija šipova i drenažni sistem), podupiranje oštećenog mosta i sanacija mosta na regionalnom putu R 108a za Investitora JP “Putevi Srbije” (2011. i 2012.)
 • Rehabilitacija kolovoza na regionalnom putu R-256, Tumane-Maleševo, L=6km za Investitora JP “Putevi Srbije” (2010.)
 • Ojačanje kolovozne konstrukcije na regionalnom putu R-107, deonica Petrovac -Žabari IDD 423 od km 136+552 do km 142+222 u dužini L=5,57km za Investitora JP “Putevi Srbije” (2010.)
 • Ojačanje i proširenje kolovoza na regionalnom putu R-107b kroz Požarevac, ID 0428 od km 32+480 do km 35+340, L=2,5km za Investitora JP “Putevi Srbije” (2011.)
 • Rehabilitacija kolovoza na regionalnom putu R-256, Tumane -Maleševo od km 11+836 do km 17+836 u dužini od L=6km za Investitora JP “Putevi Srbije” (2011)
 • Rekonstrukcija dela ulice Knez Mihajlove u Smederevu za Investitora Direkcija za urbanizam, izgradnju i građevinsko zemljište JP “Smederevo” (2012.)
 • Krpljenje udarnih rupa na ulicama i lokalnim putevima, na sanaciji, rehabilitaciji i izgradnji deonica lokalnih puteva i ulica finišerom i popravka postojećih trotoara i izrada novih trotoara na TO Velika Plana za Investitora JP “Plana” Velika Plana (2012.)
 • Projekat rekonstrukcije ulice Stevana Sinđelića i Trga Mare Resavkinje, opština Svilajnac za Investitora Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave i korisnika Fond za uređenje građevinskog zemljišta »Svilajnac« iz Svilajnca (2012,)
 • Rehabilitacija državnog puta II rada br.130, deonica Svilajnac – Despotovac za Investitora JP “Putevi Srbije” (2013.)
 • Projekat izgradnje biciklističke i šetne staze u Golupcu prekogranična saradnja sa EU iz pristupnog fonda IPA naručilac Ogranak Porr Bau GmbH Beograd (2014.)
 • Rehabilitacija obilaznice oko sela Drmno za investitora – PD EP Srbija (TE-KO) – Termoelektrana-Kostolac, 2011.
 • Uređenje vodotoka u zoni mosta u Kolarima – naplatna rampa u Kolarima – autoput E-75, za investitora JP “Putevi Srbije”, 2012.
 • Više značajnih projekata-objekata iz Nacionalnog Investicionog Plana Republike Srbije, u Kučevu, Golupcu, Žabarima, Svilajncu, Požarevcu i Petrovcu na Mlavi – od 2007. do 2013.
 • Revitalizacija priključnih puteva ka državnim putevima I i II klase u Topoli za dodatne investitore JP “Putevi Srbije” i Direkcije za izgradnju opštine Topola, 2011. i 2012. godine.
 • Rehabilitacija državnog puta R-103 i R-108-regionalnog puta Svilajnac za investitora JP “Putevi Srbije”; 2012.
 • Izgradnja i rekonstrukcija ulica i lokalnih puteva na teritoriji gradova Požarevac, Smederevo, Svilajnac, Topola, Mladenovac, Paraćin, Despotovac, Velika Plana, Smederevska Palanka, Golubac, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi, za investitore – direkcije za izgradnju opština…
 • Održavanje puteva na teritoriji opština Požarevac, Smederevo, Kučevo, Žabari, Veliko Gradište, Petrovac na Mlavi, Malo Crniće, Smederevska Palanka i Velika Plana.